powrót do strony głownej

szkolenia na zamówienie

 

REKOMENDACJE MEDYCZNE

 

 

Czytaj więcej

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 14, 15, 16 maja 2021

piątek - sobota - niedziela

 

Czytaj więcej

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

9, 10, 11 kwietnia 2021

piątek - sobota - niedziela

Czytaj więcej

TERAPIA RĘKI - DIAGNOZA I TERAPIA DYSGRAFII

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

27, 28, 29 marca 2021

sobota - niedziela - poniedziałek

 

Czytaj więcej

COACHING NAUCZYCIELSKI

- praca z uczniem z ADHD,

z zaburzeniami zachowania ,

z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi z zespołem Aspergera

Szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane 

18, 19, 20 czerwca 2021

piątek - sobota - niedziela

Czytaj więcej

„OSWOIĆ LĘK"

Zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 (dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofujące się, z niską samooceną, fobią społeczną)

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe 

 

20 marca 2021 ( sobota ) 

Czytaj więcej

TERAPIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU.

Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-

-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe 

 

27 marca 2021 r. ( sobota ) 

Czytaj więcej

TRENING KONCENTRACJI UWAGI

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

24 kwietnia 2021 r. ( sobota ) 

Czytaj więcej

MNEMOTRENING

Terapia Dysortografii.

 

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

 

17 kwietna 2021 r. ( sobota ) 

Czytaj więcej

DIETA DLA MÓZGU

Jedzenie ma znaczenie. Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych (ASD, ADHD, ADD, dysleksja)

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

semestr letni 2021 r. ( sobota ) 

Czytaj więcej

PSYCHOCYBERNETYKA

– trening koncentracji, motywacji i osiągania celów

 

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

semestr letni 2021r. 

(piątek - sobota - niedziela)

ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH

 

w aspekcie trudności szkolnych

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

ON-LINE 20 lutego 2021

ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH

w aspekcie terapii motoryczno - sensorycznych

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ III

 

Stymulacja funkcji wzrokowych oraz słuchowych w praktyce terapeutycznej

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje  zawodowe

 

28 marca 2021

DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ IV

 

Dieta pokarmowa a stymulacja sensoryczna w praktyce terapeutycznej

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

17 kwietnia 2021

DZIECKO Z AUTYZMEM  MODUŁ V

 

Dziecko z autyzmem w grupie rówieśniczej, zasady i formy pracy terapeutycznej

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

18 kwietnia 2021

Czytaj więcej

ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKOWEGO A DYSLEKSJA

 

Diagnoza różnicowa, terapia

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

semestr letni 2021r. (sobota)

Czytaj więcej

DIAGNOZA DYSLEKSJI

WYWIAD DIAGNOSTYCZNO -KLINICZNY

 

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

  8 maja 2021

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO CAPD

 

a trudności w uczeniu się i komunikacji Standardy diagnozy, skuteczna terapia

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

  27 marca 2021

Czytaj więcej

NAUKA BEZ PORAŻEK

 

Zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla uczniów z trudnosciami w uczeniu

 

ROCZNY PROGRAM TERAPII GRUPOWEJ

 

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

 semestr letni 2021r. (sobota - niedziela)

Czytaj więcej

 

TRENING I TERAPIA WIDZENIA

 

 

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

semestr letni 2021r. (sobota - niedziela)

Czytaj więcej

TERAPIA RĘKI - DIAGNOZA I TERAPIA DYSGRAFII

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

15, 16, 17 maja 2021

sobota - niedziela - poniedziałek

 

Czytaj więcej

PRACA Z UCZNIEM

Z NADMIERNYMI - SPECYFICZNYMI

TRUDNOŚCIAMI  W UCZENIU SIĘ 

MATEMATYKI

- warsztaty

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

semestr letni 2021r. (sobota)

Czytaj więcej

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO - BEHAWIORALNYM

- program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowań i ADHD

scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA Art.

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

semestr letni 2021 (sobota - niedziela)

Czytaj więcej

CIAŁO I RUCH W PRACY Z MŁODZIEŻĄ

Pozawerbalne metody wsparcia, terapii i budowania bezpiecznej relacji w oparciu o techniki psychoterapii DMT (Dance Movement Therapy).

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

semestr letni 2021 (sobota)

 

 

ZAPOWIEDZI

Czytaj więcej

 

TRENING OCZU I WIDZENIA

 

jak samemu o siebie zadbać eliminując zmęczenie i dolegliwości oczu

ON -LINE 

6 spotkań

 

 

 

Czytaj więcej

 

OCZY W CZASACH HOME OFFICE

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

ON -LINE 

 

2 spotkania

24 lutego,  3 marca 2021

 

Czytaj więcej

 

TRENING I TERAPIA WIDZENIA

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

ON -LINE 

6 spotkań

16, 30 grudnia 2020, 13, 20, 27 stycznia,

3 lutego 2021

 

Polityka prywatności

Irena Sosin psycholog Piaseczno

Formularz zgłoszeniowy