powrót do strony głównej

szkolenia na zamówienie

szkolenia on-line

 

REKOMENDACJE MEDYCZNE

 

 

Czytaj więcej

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

piątek - sobota - niedziela

 

Czytaj więcej

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

piątek - sobota - niedziela

Czytaj więcej

COACHING NAUCZYCIELSKI

- praca z uczniem z ADHD,

z zaburzeniami zachowania ,

z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi z zespołem Aspergera

Szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane 

piątek - sobota - niedziela

Czytaj więcej

DYSLEKSJA

Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, dysgrafia.

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

Czytaj więcej

„OSWOIĆ LĘK"

Zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 (dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofujące się, z niską samooceną, fobią społeczną)

 

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe 

 

 

Czytaj więcej

TERAPIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU.

Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-

-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe 

 

 

Czytaj więcej

TRENING KONCENTRACJI UWAGI

 

 

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Czytaj więcej

MNEMOTRENING

Terapia Dysortografii.

 

 

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

 

 

Czytaj więcej

DIETA DLA MÓZGU

Jedzenie ma znaczenie. Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych (ASD, ADHD, ADD, dysleksja)

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

Czytaj więcej

PSYCHOCYBERNETYKA

– trening koncentracji, motywacji i osiągania celów

 

 

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

 

Czytaj więcej

DIAGNOZA DYSLEKSJI

WYWIAD DIAGNOSTYCZNO -KLINICZNY

 

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO CAPD

 

a trudności w uczeniu się i komunikacji Standardy diagnozy, skuteczna terapia

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

szkolenie ON - LINE

27 marca 2021r.

Czytaj więcej

NAUKA BEZ PORAŻEK

 

Zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla uczniów z trudnosciami w uczeniu

 

ROCZNY PROGRAM TERAPII GRUPOWEJ

 

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

 

Czytaj więcej

TERAPIA RĘKI - DIAGNOZA I TERAPIA DYSGRAFII

szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

sobota - niedziela - poniedziałek

 

Czytaj więcej

PRACA Z UCZNIEM

Z NADMIERNYMI - SPECYFICZNYMI

TRUDNOŚCIAMI  W UCZENIU SIĘ 

MATEMATYKI

- warsztaty

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

Czytaj więcej

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO - BEHAWIORALNYM

- program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowań i ADHD

scenariusze zajęć grupowych, elementy TZA Art.

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

Czytaj więcej

CIAŁO I RUCH W PRACY Z MŁODZIEŻĄ

Pozawerbalne metody wsparcia, terapii i budowania bezpiecznej relacji w oparciu o techniki psychoterapii DMT (Dance Movement Therapy).

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

ZAPOWIEDZI

Czytaj więcej

 

TRENING I TERAPIA WIDZENIA

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

ON -LINE 

 

6 spotkań

17, 24, 31 marca, 7, 14, 21 kwietnia 2021

 

 

Czytaj więcej

 

TRENING I TERAPIA WIDZENIA

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

ON -LINE 

 

2 spotkania

4, 11 lutego 2021

 

Czytaj więcej

UCZEŃ

Z

ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI

przyczyny, diagnoza, terapia, edukacja

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Czytaj więcej

PRACA Z UCZNIEM Z NISKĄ SAMOOCENĄ

 

wprowadzenie do psychocybernetyki

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Czytaj więcej

TERAPIA RĘKI

 

diagnoza i terapia ucznia z łagodną dyspraksją

 

 

Szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

 

 

Czytaj więcej

POSTCOVIDOWY PROGRAM POMOCY

 

DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA

 

 

Szkolenie 

 

 

Czytaj więcej

TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH

TZA Art + RTZ

 

Impulsywność, agresja, zaburzenia zachowania

 

Szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane

 

 

Czytaj więcej

NEUROROZWOJOWY TRENING SŁUCHOWY

 

Trening uwagi słuchowej oraz świadomości fonologicznej

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

Czytaj więcej

ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKOWEGO A DYSLEKSJA

 

Diagnoza różnicowa, terapia

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

Czytaj więcej

DNA-V 

 

rozwijanie kompetencji psychologicznych nastolatków

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Czytaj więcej

DIAGNOZA DYSLEKSJI

 

 

 

szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

  

Czytaj więcej

PAMIĘĆ A DOBROSTAN EDUKACYJNY

 

Diagnoza , Terapia, Edukacja

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

Czytaj więcej

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji okołorozwodowych

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Irena Sosin psycholog Piaseczno

Czytaj więcej

NEUROROZWOJOWE ZABURZENIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

diagnoza, terapia, edukacja

 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

 

 

 

Polityka prywatności

Czytaj więcej

NAUCZYCIEL - COACH

 

Jak wspierać rozwój ucznia

i w pełni realizować jego potencjał?

 

Szkolenie kwalifikacyjne, certyfikowane (30h dyd.)