"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

 
 "Eirene" - Centrum Diagnozy 
i  Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych
  • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  • Poradnia Dorosłych
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Młodzieży
 
Cennik usług

     

Diagnoza - 120 min. jedno  spotkanie + omówienie profilu funkcji + zalecenia postdiagnostyczne + wydanie  opinii

 

 

 

    Diagnoza korekcyjno - kompensacyjna z opinią (raportem  z  badań), badanie psychologiczne z testami    neuropsychologicznymi, z  testami funkcji poznawczych

 

 900 zł.

 

Diagnoza trudności szkolnych z opinią (raportem z badań), badanie psychologiczne i badanie pedagogiczne

 

800 zł.

 

     Diagnoza dojrzałości szkolnej z opinią (raportem z badań),  badanie      psychologiczne, badanie pedagogiczne,  testy logopedyczne

 

 800 zł.

 

Diagnoza w kierunku ryzyka dysleksji i innych specyficznych zaburzeń z opinią (raportem z badań), diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, profil funkcji przetwarzania słuchowo - językowego

 

 800 zł.

 

 Diagnoza specyficznych trudności w zakresie   nabywania umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia,   dyskalkulia, dysortografia, SLI + raport z badań, opinia), diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, testy neuropsychologiczne, profil funkcji przetwarzania  słuchowo - językowego

 

 800 zł.

 

Diagnoza - planowanie programu terapii korekcyjno -   kompensacyjnej dla dzieci z ASD w oparciu o dokumentację medyczną - konsultacja + analiza dokumentów + opinia + program terapii

 

      900 zł.

   

  Deficyt uwagi - diagnoza psychologiczna, diagnoza funkcji    poznawczych, testy neuropsychologiczne,   diagnoza różnicowa

 

 800 zł.

   

Uzdolnienia, preferencje - diagnoza psychologiczna,   diagnoza pedagogiczna, testy Muli  IQ oraz IQW   (Univercity School of Medicine)

 

 900 zł.

 

Neurorozwojowy trening słuchowy: diagnoza / terapia indywidualna

 

     800/300zł.

 

Diagnoza Indywidualnego Profilu Przetwarzania  Informacji MIPPI / wspomaganie

 

1200/300zł.

 

Diagnoza funkcji poznawczych

 

1000 zł.

 

Kompleksowa diagnoza ADHD, ADD - dorośli, dzieci.

 

1600 zł.

 

Kompleksowa diagnoza Zespołu Aspergera - dorośli.

 

1600 zł.

 

Brain Coaching Program - diagnoza / trening

 

1200/300 zł.

 

  Kompleksowa diagnoza / terapia PTSD

 

800/300zł.

 

 Konsultacja psychologiczna, psychopedagogiczna

 

400 zł.

 

Konsultacja diagnostyczna

 

500 zł.

   

Terapia korekcyjno - kompensacyjna (terapia  dysleksji, dysortografii) 

 

200 zł.

 

  Deficyt uwagi - terapia

 

 300 zł.

   

Wieloprofilowe usprawnianie

 

300 zł.

   

 Trening inteligencji wielorakich

 

 300 zł.

   

Psychoterapia

 

 

200/300zł.

   

Psychoneuroimmunologia - trening  rozwoju osobistego  zajęcia indywidualne

 

 

300 zł.

 

Mnemotechniczny Trening Ortograficzny - zajęcia  indywidualne

 

200 zł.

   

 Mnemotechniczny Trening Ortograficzny - zajęcia grupowe

 

150 zł.

 

 Terapia  / Trening funkcji  poznawczych  (pamięć, uwaga,  koncentracja,  wnioskowanie)

 

300 zł.

   

Terapia ręki, terapia dysgrafii

 

200/300 zł.

   

Treningi relaksacyjne indywidualne

 

200 zł.

   

Treningi relaksacyjne grupowe

 

 250 zł.

 

  Grupy terapeutyczne / warsztatowe  dorosłych

 

200zł.

    

       Usprawnianie po COVID-19 (mgła poznawcza)  diagnoza / terapia 

 

800/300 zł.

   

Akademia Seniora

 

 200zł.

   

Superwizja indywidualna / grupowa

 

   400/250zł.

   

Uczeń zdolny - trening

 

  300 zł.

   

Rehabilitacja neurologiczna

 

  300 zł.

 

Terapia Rodziny: sesja 60/90/120 min.

 

300/500/     /600 zł.

   

Uzależnienia - terapia indywidualna / grupowa

 

200/150 zł.

 

  Pisemna specjalistyczna opinia psychologiczna

 

         400 zł.

   

Wydanie aneksu / zaświadczenia / duplikatu

 

     200/150/            /50zł.