"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Diagnoza SLI

  • SLI – specyficzne zaburzenie rozwoju umiejętności językowych w zakresie odbioru i rozumienia mowy czyli recepcji mowy, a także produkcji czyli ekspresji mowy.

  • Dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju kompetencji językowych posługują się niewielką liczbą słów, często nieadekwatną pojęciowo.

  • Ich wypowiedzi są niezwykle ubogie pod względem słownictwa oraz formy. Często jest bardzo błędna stylistyka i semantyka wypowiedzi.

  • I choć dzieci te rozwijają się prawidłowo w zakresie kompetencji intelektualnych to rozwój językowy , komunikatywność mowy jest znacząco poniżej możliwości adekwatnych do wieku.

  • W szczegółowym badaniu psychologiczno-pedagogicznym ujawniane są głębokie deficyty w zakresie przetwarzania funkcji słuchowo-językowych np. głęboki deficyt fonologiczny.

  • Osoby z głęboką dysleksją ujawniają w różnym stopniu zaburzenia w zakresie kompetencji językowych zbliżone do SLI.

  • Istnieją zbliżone i wspólne obszary w zakresie rozwoju funkcji poznawczych. Szczegółowa diagnoza psychologiczno -pedagogiczna umożliwia diagnozę różnicową.