"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Konsultacje, porady

 

W zakresie:

 • Wzmocnienia, przywrócenia adekwatnego poczucia własnej wartości i pewności siebie (dzieci lękliwe, wycofane, nieśmiałe), nieasertywne, "zagubione " społecznie, nadwrażliwe

 • Poszukiwania sensu życia (dzieci z obniżonym nastrojem, podwyższonym poczuciem niepokoju, dzieci po traumie)

 • Poprawy nastroju, odnalezienia radości życia ( dzieci smutne, z tendencją do zamartwiania się, nadwrażliwe sensorycznie i emocjonalnie)

 • Radzenia sobie z własną impulsywnością, z  trudnymi emocjami takimi jak złość, wrogość, dzieci z AD/HD

 • Radzenia sobie w kryzysowej , trudnej sytuacji życiowej ( dzieci w sytuacji okołorozwodowej, w żałobie, z przewlekłymi chorobami , z zaburzeniami psychosomatycznymi)

 • Zrozumienia siebie i otaczającego świata (dzieci z niskimi kompetencjami umiejętności społecznych, odrzucone przez środowisko rówieśnicze

 • Redukcji stresu ( dzieci nerwowe, nadpobudliwe, z ADHD, ze wzmożonym napięciem mięśniowym, z zaburzeniami koncentracji

 • Nauki technik relaksacyjnych także technik głębokiego relaksu i medytacji

 • Nauki technik mindfulness

Psychoterapia dzieci i młodzieży

 • Terapia uzależnień ( młodzieńcze zachowania ryzykowne , alkohol, nikotynizm, narkotyki, uzależnienia behawioralne, komputer, hazard, gry w sieci)

 • terapia ADHD

 • Terapia mutyzmu selektywnego

 • Zaburzenia depresyjne i lękowe 

 • Fobia społeczna

 • Terapia zaburzeń zachowania

 • Terapia zaburzeń nastroju 

 • Terapia zaburzeń odżywiania

 • Terapia zaburzenia obsesyjn - kompulsyjnego