"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Publikacje

Seria poradników dla terapeutów. psychologów, pedagogów, rodziców

 • „Dysgrafia. Diagnoza i Terapia. Przewodnik Terapeuty". Irena Sosin, Wydawnictwo Pani Figowca, Piaseczno 2023 
 • "Trening Umiejętności Społecznych. Impulsywność, Złość, Agresja. Przewodnik Trenera".  Irena Sosin,  Wydawnictwo Pani Figowca, Piaseczno 2022

 • „Terapia Dysleksji. Funkcje słuchowe. Funkcje wzrokowe. Grafomotoryka. Pakiet ćwiczeń i kart pracy do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.” Irena Sosin redaktor prowadząca, Wydawnictwo Forum, Poznań 2019

 • „Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo - ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Pakiet ćwiczeń i kart pracy do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.” Irena Sosin autor, redaktor prowadząca, Wydawnictwo Forum, Poznań 2019

 • „Terapia dysleksji. Funkcje słuchowe. Funkcje wzrokowe. Grafomotoryka. Pakiet ćwiczeń i kart pracy do samodzielnej pracy w domu.” Irena Sosin, Wydawnictwo Forum, Poznań 2019

 • „Terapia dysleksji. Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Koncentracja uwagi. Orientacja przestrzenna. Pakiet ćwiczeń i kart pracy do samodzielnej pracy w domu.” Irena Sosin, Wydawnictwo Forum, Poznań 2019

 • „Terapia dysleksji. Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych”, Irena Sosin redaktor prowadząca, Wydawnictwo Forum, Poznań 2019

 • „Terapia dysleksji. Matematyka. Ćwiczenia i karty pracy do samodzielnej pracy w domu. Irena Sosin , wydawnictwo Forum, Poznań 2019

 • „Terapia dysleksji. Rozwój mowy i języka. Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.” Irena Sosin redaktor prowadząca, Wydawnictwo Forum, Poznań 2019

 • Seria poradników dla terapeutów. psychologów, pedagogów, rodziców
 • „Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.” Irena Sosin, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Psychoedukacja (asertywność, stres, emocje, samoocena, komunikacja interpersonalna)”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia dysleksji - Koordynacja wzrokowo-ruchowa”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia dysleksji - Koncentracja uwagi” Irena Sosin, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia dysleksji -Orientacja przestrzenna”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Matematyka". Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „ADHD i nieśmiałość”. Irena Sosin, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia dysleksji - Rozwój mowy i języka”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Grafomotoryka”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia dysleksji - Funkcje wzrokowe”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia dysleksji - Funkcje słuchowe”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia dysleksji - Koordynacja wzrokowo-słuchowa”. Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka wydawnicza, Warszawa 2014

 • „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Mnemotrening”. Irena Sosin, dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013.

 • „Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – SLI”. Irena Sosin , dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2013.

 • "Psychocybernetyka w praktyce klinicznej"  Irena Sosin, Głos Pedagogiczny - styczeń 2010.

 • ,,Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży'' w: Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Irena Sosin redaktor prowadząca, dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2008.

 • ,,Zaburzenia koncentracji uwagi'' w: „Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, Irena Sosin, dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2008.

 • „Poznawczo-behawioralny trening zmiany nastawień'' w: „Zeszyt Terapeuty-edukacja, profilaktyka, terapia” , Irena Sosin, Wydawnictwo CWRO, PTD, WSSE, Warszawa 2008.

 • ,,Zabawa wyznacznikiem rozwoju dziecka'', w: Zeszyt Terapeuty-edukacja, profilaktyka, terapia , Irena Sosin, Wydawnictwo CWRO, PTD, WSSE, Warszawa 2008.

 • ,,Nowe Oblicze Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji'', Irena Sosin, Dysleksja-Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Fundacja Instytut Promocji Edukacji, Gdynia 2008.

 • ,,Ćwiczenia relaksacyjne Jacobsona'' w: „Dysleksja-Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji”, Irena Sosin, Fundacja Instytut Promocji Edukacji, Gdynia 2008.

 • ,,Terapia pedagogiczna uczniów z ADHD'', Biuletyn Warszawskiego Oddziału Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 33, Irena Sosin, Warszawa 2007.

 • „Kłopoty emocjonalne i szkolne ucznia z niepłynnością mowy”, Irena Sosin „dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2007.

 • „ADHD - urwisy na zakupach”, Irena Sosin, katalog Wydawnictwa MURATOR Warszawa 2007.

 • „Uczeń uzależniony od nikotyny”. Irena Sosin, dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2006.

 • „Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci i młodzieży w neuropsychologicznej koncepcji” Irena Sosin. W: Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce Balejko A., Zińczuk M. (red.) Uniwersytet w Białymstoku 2006.

 • „Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD”. Irena Sosin, W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 31 Warszawa 2006.

 • „Uczeń uzależniony od nikotyny”. Irena Sosin, dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2006.

 • „Ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej” Irena Sosin. MENiS, CMPPP Warszawa 2005 (współautorka).

 • „Dziecko krzywdzone - przemoc emocjonalna”. Irena Sosin dr J Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2005.

 • „Trudności adaptacyjne ucznia z ADHD w gimnazjum”. Irena Sosin, W: Trudne sytuacje w gimnazjum i liceum. Wydawnictwo Dr J. Raabe Warszawa 2005.

 • „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej”. Irena Sosin, W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 27 Warszawa 2004.

 • „Terapia grupowa uczniów z ADHD”. Irena Sosin, W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 27 Warszawa 2004.

 • „Reprezentacje rytmiczne w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży”. Irena Sosin, W: Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. J. Zabłocki (red.) UKSW Warszawa 2004.

 • „Dziecko krzywdzone - przemoc fizyczna”. Irena Sosin, dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2004.

 • „Dziecko krzywdzone - nadużycia seksualne”. Irena Sosin, dr Raabe Spółka Wydawnicza Warszawa 2004.

 • „Szkoła jako teren obserwacji życia społecznego”. Irena Sosin, W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 19, Warszawa 2002.

 • „Rytmy w diagnozie i terapii dzieci”. Irena Sosin, W: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji Nr 21, Warszawa 2002.

 • „Antologia i komentarz metodyczny do „Opowieści Dziwnoluda” .Irena Sosin (pakiet multimedialny) TVP TV Edukacyjna i MEN 1995.

 • „Poradnik metodyczny dla nauczycieli kl I- IV”. Irena Sosin (pakiet multimedialny) TVP TV Edukacyjna i MEN 1995.