"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Rehabilitacja funkcji poznawczych

 

Terapia funkcji poznawczych dla pacjentów neurologicznych – nauka czytania i pisania – reedukacja. Zajęcia indywidualne.

  • Duża grupa pacjentów neurologicznych prezentujących zaburzenia w wyniku wystąpienia czynnika patogennego jakim był np. wylew , udar traci umiejętność czytania, pisania czy liczenia.

  • Pacjenci wymagają zajęć tak zwanej reedukacji przywracającej wcześniejsze umiejętności

  • W trakcie reedukacji ćwiczone są funkcje poznawcze , które są fundamentalne do tego, aby umiejętność czytania czy pisania mogła się ujawnić, rozwinąć i usprawnić.

  • Umiejętność czytania to harmonijna współpraca aż 17 różnych obszarów w mózgu. Wystarczy , że w jednym z nich lub w połączeniach między nimi „coś” jest nie tak i można w części lub prawie w całości utracić tę skomplikowaną umiejętność.

  • Często terapia dzieci z dysleksją nazywana jest nieprofesjonalnie, nieprawidłowo reedukacją.

  • Dzieci z dysleksją mają trudności specyficzne ( są zdolne, prawidłowo rozwijają się w zakresie kompetencji intelektualnych) , ale mają trudności w zakresie nabywania umiejętności czytania. Dla nich dedykowana jest terapia korekcyjno-kompensacyjna ( patrz zakładka terapia specyficznych trudności).

  • Pacjenci neurologiczni utracili zdolność i kompetencje w zakresie czytania Dla nich dedykowana jest reedukacja

  • Szczegółowe badanie funkcji poznawczych jest podstawą planowania terapii korekcyjno-kompensacyjnej oraz reedukacji.