"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Terapia SLI

Terapia Specyficznych Zaburzeń w zakresie nabywania kompetencji językowych np. SLI

  • Terapia SLI realizowana jest metodami aktywnymi, stymulującymi rozwój języka biernego i czynnego dziecka.

  • Terapeuta kreuje rzeczywistość terapeutyczną w taki sposób, aby wyzwalać naturalną skłonność do budowania wypowiedzi , stosowania prawidłowych konstrukcji gramatycznych, budowania złożonych zdań.

  • W bezpiecznych, otulonych ciepłymi uczuciami zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych dziecko bawi się i pracuje.

  • Terapia SLI połączona jest z treningiem fonologicznym i zajęciami psychoedukacyjnymi.

  • Szczegółowe wytyczne do terapii zawiera diagnoza psychologiczno-pedagogiczna i profilogram funkcji przetwarzania słuchowo – językowego.                                                                                              (patrz zakładka diagnoza dysleksji)