"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Terapia dysgrafii

Terapia ręki.

 • Aby umiejętność pisania realizowana była poprawnie, w dobrym tempie i rytmie – w mózgu muszą się ukształtować tak zwane zespolone wyobrażenia wyrazowe

 • Funkcje przetwarzania słuchowo-językowego też muszą być na odpowiednim poziomie rozwoju, aby można było przepisywać tekst widoczny na tablicy lub ten z książki.

 • W piśmie spontanicznym lub pisanym z pamięci poznawcze funkcje słuchowo-językowe są fundamentem umiejętności pisania.

 • Aby ręka mogła zrealizować zadanie, które mózg zleci - całe ciało , napięcia mięśniowe , świadomość grawitacyjna, czucie głębokie i powierzchniowe oraz planowanie ruchu docelowego szczególnie motoryki małej muszą być zintegrowane, muszą współgrać ze sobą.

 • Dlatego przed wykonaniem i zaplanowaniem terapii ręki w przypadku dysgrafii diagnoza szczegółowa psychologiczno-pedagogiczna , profilogram (patrz zakładka diagnoza dysgrafii) oraz konsultacja fizjoterapeuty szczególnie w przypadku nasilonej dysgrafii jest niezbędna.

 • Terapia dysgrafii - to terapia uwzględniająca pracę z ciałem , płynność, sekwencyjność, rytm oraz planowanie ruchu.

 • Terapia pisma odbywa się w oparciu o szczegółowe Kwestionariusze Trudności Dysgraficznych autorstwa Ireny Sosin.

 • Arkusz Obserwacji Diagnostyczno - Klinicznej  ADK  dotyczy postawy ciała, pracy ręki, chwytu pisarskiego wraz z ich szczegółową analizą interpretacyjną.

 • Kwestionariusz Diagnostyczno - Kliniczny  KDK  dotyczący oceny pisma i jego szczegółowego zastosowania w pracy korekcyjno - kompensacyjnej.

 • Jak pracować, jak wykorzystywać te Kwestionariusze wiedzą certyfikowani terapeuci ręki w zakresie diagnozy i terapii dysgrafii – absolwenci szkolenia realizowanego przez Irenę Sosin z Zespołem (patrz zakładka szkolenia).

 • Szczegółowe informacje w podręczniku "Dysgrafia. Diagnoza i Terapia. Przewodnik Terapeuty". Irena Sosin. Wydawnictwo Pani Figowca 2023.