"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Diagnoza dysortografii

Dzieci, młodzież , dorośli.

  • Dysortografia to specyficzne zaburzenie nabywania umiejętności szkolnych w zakresie poprawnego zapisu słowa. Jej występowanie jest niezależne od znajomości zasad ortograficznych. Bardzo często uczniowie dobrze znają zasady pisma , ale realizują zapis niepoprawny. Brak im tak zwanej czujności ortograficznej. Przyczyny tego zjawiska są bardzo różne .

  • Dysgrafia jest częstym objawem występującej dysleksji.

  • Diagnoza dysortografii polega na zbadaniu funkcji , które wypełnią profilogram (patrz zakładka diagnoza dysleksji).

  • Na podstawie wywiadu diagnostyczno-klinicznego psycholog podejmuje decyzję o jakie testy należy uzupełnić profilogram, aby móc na jego podstawie ocenić występowanie dysortografii lub jej wykluczenie.

  • Podobnie jak w przypadku dysleksji omówienie profilogramu wyjaśni przyczyny występowania dysortografii i nakreśli sposoby i metody pomocy oraz terapii korekcyjno - kompensacyjnej.