"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

O mnie

Irena Sosin – indywidualna praktyka kliniczna od 1997 r.

 • Psycholog, pedagog kliniczny, korekcyjno - kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, dysgrafii, SLI.

 • Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji. https://www.ptd.edu.pl/

 • Absolwentka Maharishi University of Managment, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej (WSPS).

 • Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, analityk behawioralny, socjoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. http://www.pttpb.pl/ Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania, ADHD.

 • Nauczyciel akademicki APS, WSSE , SWPS oraz Wydziału Nauk Medycznych Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Od 2000 roku w ramach studiów podyplomowych kształci specjalistów w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych. Wypromowała ponad 600. specjalistów terapii pedagogicznej.

 • Autorka programów kształcenia podyplomowego na studiach:

 1. „Terapia Pedagogiczna uczniów z dysleksją , ADHD oraz zaburzeniami zachowania”.

 2. „Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”.

 3. „Terapia ręki”.

 4. "Socjoterapia w nurcie poznawczo - behwioralnym".

 • Autorka około 50. specjalistycznych publikacji z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych.

 • Redaktor merytoryczny Wydawnictwa „Pani Figowca” , wcześniej redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia” oraz redaktor prowadząca serii poradników dla terapeutów – „Terapia dysleksji” (patrz zakładka publikacje).

 • Praktykuje medytację uważności od 1992 roku, posiada certyfikat umiejętności trenera i nauczyciela medytacji.

 • W praktyce klinicznej realizuje holistyczne podejście do zdrowia, co oznacza traktowanie człowieka jako integralną całość, a nie jedynie wycinek wymagający szczególnej uwagi.

 • Pionierka w propagowaniu metod psychoneuroimmunologii klinicznej oraz metod neuroplastyczności mózgu pod wpływem myśli.

 • Ma męża, dwoje dzieci, wnuczęta: Marysię, Franka, Wiktora, Bartosza i Alutkę oraz psa Tolka. Lubi górskie wycieczki, gimnastykę zdrowotną Tai Chi, filmy Woody Allena, gospel, blues i jazz.

Doświadczenie zawodowe

 • 2020r. - aktualnie

dyrektor do spraw merytorycznych w Centrum Diagnozy i Terapii 

 • 2020r. - aktualnie

redaktor naukowy wydawnictwa „Pani Figowca”

 • 2020r. – aktualnie

dyrektor do spraw merytorycznych Instytutu Kształcenia Podyplomowego

 • 2019r. - aktualnie

psychoterapeuta, superwizor terapii korekcyjno-kompensacyjnej w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Centrum Diagnozy i Terapii 

 • 2002r. - maj 2020r

kierownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

 • 2002r.  – maj 2020r.

superwizor terapii korekcyjno-kompensacyjnej w SPPP/CWRO

 • 2000r. - 2020r

kierownik podyplomowych studiów terapeutycznych wydziału pedagogicznego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, wydziału rehabilitacyjnego Wyższej Szkoły Mazowieckiej oraz wydziału medycznego Mazowieckiej Uczelni Medycznej

 • 2000r.  – 2004r

Kierownik Pracowni Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”

 • 1997r.  – 2019r.

dyrektor Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • 1992r. – 1997r.

socjoterapeuta, psychoterapeuta REBT, terapeuta korekcyjno-kompensacyjny w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Kursy kwalifikacyjne i szkolenia:

 • Od 2010 roku systematycznie uczestniczy w sesjach rozwoju osobistego oraz pracy z pacjentem jako uczestnik i prowadzący (medytacja chrześcijańska, medytacja zen, mindfulness, psychodietetyka, konferencje, praktyka, szkoła liderów).

 • Terapia poznawczo-behawioralna 2007-2011r.

Wybrane zagadnienia:

 1. Terapia systemowa rodzin.

 2. Diagnoza i leczenie ADHD u dorosłych.

 3. Terapia behawioralna i analiza behawioralna.

 4. Zaburzenia eksternalizacyjne.

 5. Techniki poznawcze i eksperymentalne w terapii poznawczo-behawioralnej.

 6. Leczenie zaburzeń psychicznych.

 7. Diagnoza psychologiczna –kliniczna dzieci i młodzieży.

 8. Neuropsychologia kliniczna dzieci i młodzieży.

 9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, diagnoza i terapia poznawczo-behawioralna.

 10. Zaburzenia odżywiania.

 11. Zaburzenia snu.

 12. Leczenie bólu – dzieci, młodzież, dorośli.

 13. Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia.

 14. Trudne zachowania – pozytywne podejście - analiza behawioralna.

 • Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej - Certyfikat nr 26/98.

kwalifikacje do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych metodami poznawczo-behawioralnymi ze szczególnym uwzględnieniem terapii REBT.

 • Studium Socjoterapii. (1996 - 1998r.)

kwalifikacje do prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień, grup socjoterapeutycznych i edukacyjno - rozwojowych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć profilaktycznych dotyczących przemocy fizycznej i seksualnej.

 • Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie diagnozy i psychoterapii rozwojowej (1996 - 1998r.)

 

 • Studium Logopedii Praktycznej Certyfikat Nr 19/95.

terapia mowy dzieci z uszkodzeniem słuchu, terapia zaburzeń artykulacyjnych, terapia jąkania i niepłynności mowy, terapia mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

 • Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej

dla psychologów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznychdiagnoza i terapia zaburzeń w uczeniu się. Certyfikat 153/94  OWRZN/MEN

 • Kurs Autopsychoterapii opartej o zasady racjonalno-emotywnej terapii A. Ellisa. (1992r.)

 • Kurs Technik Relaksacyjnych (kurs podstawowy i trenerski 1992r.)

 • Kurs Diagnoza i terapia zaburzeń grafomotorycznych w teorii integracji sensorycznej.  Terapia Ręki. (2002r.)

 • Kurs Terapia pedagogiczna starszych uczniów dyslektycznych.

 • Liczne warsztaty, szkolenia i konferencje naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne/sekcja psychologii klinicznej dziecka, organizator lub/oraz uczestnik i prelegent.