"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Instytut Kształcenia Podyplomowego

organizuje i realizuje szkolenia, seminaria, treningi, warsztaty, spotkania superwizyjne terapii korekcyjno-kompensacyjnej, sesje treningów głębokiego relaksu także sesje medytacyjne oraz inne formy kształcenia podyplomowego w szerokim zakresie pomocy:

  • psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych

  • diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraksji, ADHD, ASD, ADD

  • diagnozy i terapii zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego – nieśmiałość, nadpobudliwość, zaburzenia depresyjne, lękowe, napady lęku panicznego

  • profilaktyki i terapii uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych

  • pracy z rodzicami uczniów wykazujących trudności oraz / lub zaburzenia rozwojowe, treningi umiejętności wychowawczych i inne

Organizujemy szkolenia z szerokiego obszaru współpracy oraz samokształcenia dla placówek oświatowych oraz medycznych na wskazane przez Państwa tematy i oczekiwane formy realizacji.

Nasi szkoleniowcy to doświadczeni trenerzy oraz terapeuci zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Dysleksji, Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej, lekarze oraz certyfikowani trenerzy.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą najbardziej popularnych naszych szkoleń w zakładce szkolenia na zamówienie.

Dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą, serdecznie pozdrawiam

Irena Sosin z Zespołem

 

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Centrum Diagnozy i Terapii "Eirene" jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

 

501-757-336

 

601-231-353

Powrót do szkoleń

Formularz zgłoszeniowy