"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Diagnoza korekcyjno -kompensacyjna dzieci z ADHD 

  • Dzieci z ADHD to dzieci z zaburzeniami neurodynamiki. Są impulsywne, nadruchliwe, mają chwiejną uwagę. Często są bardzo męczliwe , rozkojarzone.

  • Jest to stały charakter ich funkcjonowania . Częstotliwość oraz intensywność tych zachowań jest bardzo duża.

  • Z powodu zaburzonej neurodynamiki, intensywności przeżywanych emocji , nadruchliwości i chwiejnej uwagi wolniej i/lub w sposób nieharmonijny rozwijają się funkcje poznawcze w tym funkcje fundamentalne dla osiągania sukcesów w szkole.

  • Dzieci z ADHD powinny mieć wykonaną szczegółową diagnozę psychologiczno-pedagogiczną oceniającą poziom funkcji poznawczych oraz przetwarzania słuchowo-językowego w celu usprawniania i stymulowania tych funkcji . Bardzo często takie badanie ujawnia deficyty poznawcze a także współwystępującą z ADHD dysleksję.

  • Profesor D.Olsen amerykański genetyk odkrył wspólny gen dla ADHD i dysleksji

  • Dzieci z ADHD potrzebują poza innymi formami pomocy takimi jak terapia poznawczo-behawioralna, TUS - trening umiejętności społecznych, często terapia SI – potrzebują terapii korekcyjno-kompensacyjnej wspomagającej rozwój funkcji , które z powodu zaburzonej neurodynamiki rozwijają się dysharmonijnie