"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Terapia trudności szkolnych

TERAPIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA (TK-K) zwana też terapią pedagogiczną

  • Terapia dysleksji,

  • Terapia dysortografii,

  • Terapia trudności w uczeniu się matematyki,

  • Terapia specyficznych zaburzeń rozwoju kompetencji językowych

  • Terapia korekcyjno-kompensacyjna jest realizowana na podstawie szczegółowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz profilogramu funkcji przetwarzania słuchowo językowego (patrz zakładka diagnoza dysleksji)

  • TK-K ćwiczy funkcje ,które rozwijają się wolniej, nieharmonijnie i są przyczyną

-wolnego tempa pracy dziecka ,

- niskiej , chwiejnej koncentracji na zadaniu edukacyjnym,

-wolnego przetwarzania materiału czytanego lub słyszanego

-małego zakresu pamięci

-trudności z przypominaniem sobie materiału edukacyjnego , wcześniej opanowanego

- trudności w czytaniu w tym czytaniu z pełnym rozumieniem

-trudności w uczeniu się matematyki

  • TK-K realizowana jest w formie mało przypominającą zajęcia lekcyjne, szkolne

  • TK-K wykorzystuje gry, układanki, szablony z tekstami i inne pomoce terapeutyczne, które ćwiczą fundamentalne funkcje niezbędne do osiągania sukcesu w nauce

  • Umiejętny dobór materiału terapeutycznego realizującego zalecenia postdiagnostyczne jest podstawą i warunkiem niezbędnym skutecznej terapii trudności szkolnych