"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

poradnia@irenasosin.pl

 

tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353

Deficyt uwagi, pamięci -

diagnoza, terapia

Deficyt i/lub zaburzenia uwagi to najczęściej występujące zaburzenia pracy umysłowej.

Wyróżnia się:

  • Brak umiejętności kierowania uwagi na podjętą aktywność

- krótki czas skupienia

- trudności z wykonywaniem jednej czynności

- silna reaktywność na bodźce zewnętrzne , nawet słabe

- brak umiejętności długotrwałej pracy nad jednym zadaniem

  • Rozpraszanie uwagi i zanik aktywności umysłowej

- uwaga nie jest skierowana na żaden bodziec

- trudności w podążaniu za instrukcją, wykonywaniem złożonych poleceń

- śnienie na jawie

Dzieci z deficytem/zaburzeniami uwagi mają problemy z zapamiętywaniem nowych informacji, z przetwarzaniem tych informacji oraz z przypominaniem ich sobie .

Prawidłowe rozpoznawanie, rozumienie, porządkowanie informacji, adekwatne działanie, myślenie logiczne, myślenie twórcze nie jest możliwe bez dobrej koncentracji.

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na diagnozę oraz jeśli taka zaistnieje potrzeba terapię deficytu/zaburzenia koncentracji uwagi.

Zbadamy funkcje odpowiedzialne za dobrą, wytrwałą, uważną pracę umysłową.

  1. Diagnoza – jedno spotkanie trwa około dwóch godzin zegarowych.

  2. Terapia indywidualna opracowana na podstawie indywidualnego profilu deficytów – cotygodniowe spotkania 45 minutowe.