"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Superwizja terapii korekcyjno - kompensacyjnej

Superwizja w praktyce to omawianie różnych przypadków i sesji terapii korekcyjno-kompensacyjnej. Zapraszamy terapeutów pracujących z osobami z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyspraksją, dyskalkulią na zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Przeprowadzimy szczegółową analizę diagnozy oraz terapii w oparciu o profile przetwarzania funkcji słuchowo-językowych i poznawczych. Omówimy trudne przypadki, odpowiemy na wiele pytań praktycznych.

Uwaga !

Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz ścisła kwalifikacja w zależności od grupy wiekowej.

poradnia@irenasosin.pl

 

tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353