"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Uzdolnienia, preferencje.

Diagnoza, trening.

        Na świecie, szczególnie w krajach anglosaskich od dawna już nie mówi się o inteligencji jako o czymś statycznym, jednowymiarowym. Określenie IQ jako stałej cechy człowieka, która można określić raz na zawsze jest już nieaktualne.

        Profesor psychologii edukacji Howard Gardner w Harvard Graduate School of Education i profesor neurologii w Boston University School of Medicine w toku trwających ponad dwadzieścia lat badań wyodrębnił siedem rodzajów inteligencji, z których każdy może być modyfikowany , rozwijany oraz doskonalony przez całe życie.

        Rozumiejąc inteligencję człowieka jako intelektualną zdolność do rozwiązywania problemów społecznych oraz efektywnej pracy umysłowej, korzystamy z testów Multi IQ oraz IQW opr. Harvard Graduate School of Education oraz A.Smith Accelerated Learning in the Classroom .

        Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na diagnozę uzdolnień i preferencji w paradygmacie inteligencji wielorakich.

 

Diagnoza – spotkanie około dwóch godzin zegarowych.

Trening stymulujący uzdolnienia - cotygodniowe spotkania.

poradnia@irenasosin.pl

 

tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353