"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży

 • Diagnoza i terapia trudności szkolnych (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia ADHD, ADD, ASD)

 • Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania funkcji słuchowo-językowych

 • Diagnoza i terapia deficytów uwagi i pamięci

 • Diagnoza i trening uzdolnień

 • Diagnoza i trening funkcji poznawczych (program „Trenuj swój mózg”)

Psychoterapia w nurcie poznawczo behawioralnym

 • Lęk społeczny, nieśmiałość

 • Niska samoocena

 • Uzależnienia behawioralne

 • Napady lęku panicznego

 • Samookaleczenia

 • Depresja

 • Zachowania trudne (złość, agresja, kłótliwość)

 • ADHD

 • Zespół Gilberta (we współpracy z dietetykiem)

 • Fobia szkolna

 • Zachowania kompulsyjne, przymusowe

poradnia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353