"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

poradnia@irenasosin.pl

tel. 601-231-353

tel. 501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353

Rodzina w kryzysie

Rodzina może doświadczać różnego rodzaju kryzysów:

  • Uzależnienia (osoby dorosłe, dzieci)

  • Przemoc fizyczna, psychiczna, różnego rodzaju nadużycia (wobec dzieci i dorosłych)

  • Przewlekła choroba, także trwałe zaburzenia rozwoju dzieci

  • Utrata pracy

  • Zmiana otoczenia

  • Zdrady małżeńskie

  • Rozwód, wszelkie sytuacje okołorozwodowe

  • Żałoba

  • I wiele innych

Każda Rodzina w sytuacji kryzysu, który generuje dysharmonię, potrzebuje wsparcia.

Zapraszamy na Poznawczo-Behawioralną Terapię Rodzinną, której celem jest odnalezienie oraz zrozumienie źródła kryzysu, a także odbudowa więzi między członkami rodziny.

Rodzina jest systemem – kiedy jeden z domowników ma problemy, odczuwają to jego bliscy. Problemy te stają się źródłem konfliktów i nieporozumień w Rodzinie.

Jeśli :

- relacje między domownikami są trudne, obciążające emocjonalnie

- często dochodzi do kłótni i konfliktów

- trudno jest rozmawiać, jeśli są tematy „tabu”

- domownicy mają trudności z rozpoznaniem swoich potrzeb, nie czują ze sobą więzi

- brakuje im bliskości, wsparcia

- członkowie Rodziny przeżywają traumatyczną sytuację, traumatyczne wydarzenie

- napięte relacje między rodzicami są powodem problemów wychowawczych dzieci

- dziecko nie chce się uczyć, wagaruje, popada w konflikty z rówieśnikami

 

Nie wahaj się, skorzystaj z naszej pomocy.

 

Zapraszamy na Poznawczo - Behawioralną Terapię Rodziny.

 

Psychoterapię prowadzimy we współpracy z psychiatrą dziecięcym oraz psychiatrą osób dorosłych, a także biegłym sądowym psychologiem klinicznym.

 

Serdecznie zapraszam

Irena Sosin z Zespołem