"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

poradnia@irenasosin.pl


601-231-353


501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353

"Eirene"

Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych

      Centrum jest nowoczesną placówką świadczącą usługi medyczne.

      Zajmujemy się profilaktyką, diagnozą oraz leczeniem, a także wspomaganiem procesu leczenia.

      W praktyce klinicznej Centrum „Eirene” realizuje holistyczne podejście do zdrowia.     

     Traktujemy człowieka jako integralną całość.

      Dlatego współpracują z nami specjaliści:

 • Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży

 • Lekarz psychiatra dorosłych

 • Lekarz kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

 • Lekarz pediatra, neurolog

 • Psycholog - psychoterapeuta nurtu CBT - specjalista w pracy z dziećmi i młodzieżą - Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPiB )

 • Psycholog – psychoterapeuta dorosłych Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( PTTPiB )

 • Psycholog – terapeuta korekcyjno-kompensacyjny, diagnosta i terapeuta SI, Polskie Towarzystwo Dysleksji

 • Psycholog – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju WWR

 • Certyfikowany psychodietetyk kliniczny - Warszawska Uczelnia Medyczna

 • Fizjoterapeuta

 • Ortoptysta, specjalista leczenia zeza i niedowidzenia

 • Pedagog specjalny – terapeuta korekcyjno-kompensacyjny - Polskie Towarzystwo Dysleksji

 • Pedagog specjalny – diagnosta i terapeuta NDT Bobath oraz SI

 • Pedagog specjalny, socjoterapeuta

Konieczność konsultacji specjalistycznych ocenia psycholog - specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych na pierwszej wizycie.

Serdecznie zapraszam Państwa do korzystania z naszych usług

Irena Sosin z Zespołem