"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych „EIRENE” zaprasza do współpracy Terapeutów Pedagogicznych.

Mile   widziani   absolwenci   studiów   podyplomowych  oraz   seminariów  dyplomowych  prowadzonych   przez  mgr Irenę Sosin.

Zgłoszenia z biogramem cv.

  • imię i nazwisko.

  • doświadczenie zawodowe.

  • nazwy ukończonych uczelni.

  • certyfikaty zawodowe.

  • zajmowane stanowiska.

Prosimy kierować na adres:

poradnia@irenasosin.pl

szkolenia@irenasosin .pl

 

Zapraszamy Terapeutów z całej Polski.