"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

poradnia@irenasosin.pl

tel. 601-231-353

tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353

Terapia trudności szkolnych

Terapia dysgrafii

Psychoneuroimmunologia

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Terapia behawioralna i CBT

Terapia zaburzeń zachowania 

Terapia SLI 

MTO mnemotrening ortograficzny

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna 

OPINIE 

CENNIK

Terapia Poznawczo - Behawioralna 

Galeria

Polityka Prywatności