"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Centrum Diagnozy i Terapii "Eirene" jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

 

501-757-336

 

601-231-353

Powrót do szkoleń

Formularz zgłoszeniowy