"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

 

Neurorozwojowy trening słuchowy

diagnoza, terapia

Zapraszamy na diagnozę i terapię uwagi słuchowej oraz świadomości fonologicznej dzieci i dorosłych.

Neurorozwojowy Trening Słuchowy dla kogo?

  • Dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

  • Dla osób z dysleksją

  • Dla osób z „mgłą postcovidową”

  • Dla uczniów i osób dorosłych z zaburzeniami pamięci, z trudnościami w uczeniu się języków obcych

  • Dla osób z obniżoną uwagą słuchową

  • Dla osób z zaburzeniami ekspresji mowy

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@irenasosin.pl

 

tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353