"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

POSTCOVIDOWY PROGRAM POMOCY

dla ucznia i nauczyciela

Szkolenie  (10h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze), rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Zapoznanie z procedurami pomocy dla uczniów , nauczycieli i wychowawców w procesie wychodzenia z pandemii. Przeciwdziałanie skutkom postcovidowym.

Trener prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

    

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ),trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wypromowała ponad 600. specjalistów w zakresie diagnozy i terapii korekcyjno kompensacyjnej.


Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

Ramowy program:

 • Emocjonalne problemy uczniów wynikające z izolacji oraz odczuwanego zagrożenia.

 • Ocena potrzeb , możliwości i ograniczeń w zakresie problemów postcovidowych.

 • Postcovidowe zaburzenia lękowo-depresyjne.

 • Postcovidowe zaburzenia funkcji poznawczych . „Mgła mózgowa” , męczliwość a funkcjonowanie szkolne.

 • Uczeń z dysleksją po pandemii. Ograniczenia, problemy , wskazówki do pracy.

 • Problem uzależnień behawioralnych „postcovidowych”.

 • Treningi relaksacyjne oraz regulacyjne

 • Mindfullness w praktyce szkolnej

 • Odbudowa kompetencji relacyjnych , komunikacji interpersonalnej.

 • Zajęcia integracyjne oraz interakcyjne

 • Jak wspierać pedagoga i nauczyciela. Ocena potrzeb i możliwości. Przydatne narzędzia w pracy

 


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353