"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego


Neurorozwojowy Trening Słuchowy.

Trening uwagi słuchowej oraz świadomości fonologicznej

Szkolenie  (10h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, rodziców oraz wszystkich, którzy pracują z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz słuchowo-językowego.

Cel szkolenia:

Uporządkowanie wiedzy dotyczącej treningów uwagi słuchowej oraz stymulacji słuchowej. Prezentacja „step by step” autorskiego Treningu Świadomości Fonologicznej.

Specjalista prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

    

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ),trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wypromowała ponad 600. specjalistów w zakresie diagnozy i terapii korekcyjno kompensacyjnej.


Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

Ramowy program:

 • Co to jest uwaga słuchowa?
 • Neuropsychologiczne uwarunkowania słuchania i słyszenia
 • Psychoneuroimmunologia w praktyce klinicznej zaburzeń przetwarzania słuchowego
 • Tomatis, Johansen a może Neuroflow ? Kliniczna analiza metod. Kiedy, komu, jak długo ? Metoda główna czy towarzysząca?
 • Treningi przetwarzania słuchowego a dysleksja. Analiza w oparciu o kilkuletnie badania własne oraz światowe analizy eksperckie.
 • Świadomość fonologiczna - rozwój , kształtowanie, zaburzenia
 • Diagnoza deficytów funkcji przetwarzania słuchowo-językowego u dzieci i dorosłych
 • Terapia uwagi słuchowej oraz deficytów funkcji przetwarzania S-J
 • Neurorozwojowy Trening Fonologiczny – prezentacja autorskiej metody - Metodyka „Step by step”

- prezentacja ćwiczeń

 


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353