"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

DIAGNOZA DYSLEKSJI 

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (5h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców , a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu.

Cel szkolenia:

Prezentacja procedury diagnostycznej specyficznych zaburzeń w uczeniu. Co musi się znaleźć w kompleksowym badaniu, a co można pominąć.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii , terapeuta poznawczo-behawioralny .

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

Ramowy program:

 • Dysleksja jako rozwojowe zaburzenie komunikacji językowej DSM-5, ICD -11

 • Fundamentalne deficyty zaburzenia (deficyt wielkokomórkowy, fonologiczny, móżdżkowo-uwagowy)

 • Paradygmat zespolonych neuropsychologicznych wyobrażeń w dysleksji

 • Diagnoza interdyscyplinarna psychologiczno-pedagogiczna + inne

 • Diagnoza różnicowa dysleksja a inne zaburzenia uczenia

 • Diagnoza neurologiczna wykluczająca dysleksję ( kiedy , w jakich przypadkach?)

 • Diagnoza pedagogiczna ( próby czytania, pisania)

 • Profile osób z dysleksją

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353