"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Dieta dla mózgu. Jedzenie ma znaczenie. Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych (ASD, ADHD, ADD, dysleksja)

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (10h dyd.) 

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i dzieci zdrowych

Cel szkolenia:

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników do współpracy z innymi specjalistami w zakresie kompleksowej diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

OPIS SZKOLENIA

Dieta dla mózgu (…).

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do merytorycznej, kompleksowej współpracy z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi.
 • Szkolenie prezentuje fundamentalną wiedzę na temat prawidłowo zbilansowanej, zdrowej diety w oparciu o długoterminowe (longitudinalne) badania naukowe.
 • Porządkuje wiedzę na temat doboru diet, ujawnia kulisy manipulacji tzw. badań naukowych, koncernów przemysłowych
 • Zwraca uwagę na najczęstsze błędy w zakresie doboru eksperymentów naukowych oraz ich interpretacji i implikacji do stosowania w ramach uzupełniania braków suplementacyjnych
 • Podaje fundamentalne procedury , które powinny być zastosowane, aby badania i wyniki badań mogły zostać uznane za naukowe.
 • Prezentuje spójne podejścia dietetyczne profesorów Campbella, Ornisha, Furhmana, Perlmuttera mimo upływu wielu lat.
 • Prezentuje zagrożenia dla funkcjonowania OUN ( także funkcji poznawczych, pamięć, uwaga, koncentracja) wynikające ze szkodliwych nawyków żywieniowych
 • Ujawnia możliwości skutecznej terapii uwzględniającej biomedyczne uwarunkowania i prawidłowo zbilansowaną dietę
 • Prezentuje zagrożenia wynikające z nietolerancji pokarmowych i niekorzystnego mikrobiomu w oparciu o DSM 5
 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi ( autyzm, ADHD, dyspraksja, dysleksja, SLI) oraz rodzicom i opiekunom dzieci zdrowych
 • Dedykowane jest psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także rodzicom uczniów z chwiejną koncentracją, nadmierną męczliwością.
 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia merytorycznej, kompleksowej współpracy z innymi specjalistami w ramach opieki sprawowanej nad dzieckiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.
 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnostycznych, kompleksowej współpracy oraz programu terapii pedagogicznej i innej zgodnie z wytycznymi DSM 5

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Dieta dla mózgu.Jedzenie ma znaczenie (…)- wzór zgodny z rozporządzeniem MEN
 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 
 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności doskonalących posiadane kwalifikacje do prowadzenia merytorycznej, kompleksowej współpracy w ramach diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Absolwenci szkolenia „Dieta dla mózgu. Jedzenie ma znaczenie (….) ” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Rozumienia czym są nowoczesne zasady odżywiania
 • Rozpoznawania i weryfikacji pod względem naukowym badań z obszaru dietetyki
 • Rozumienia czym są nietolerancje pokarmowe
 • Planowania zdrowej, wzmacniającej OUN diety dla mózgu
 • Ustalania konieczności współpracy z gastroenterologiem oraz dietetykiem dziecięcym
 • Rozróżniania czym jest dieta eliminacyjna a czym nutrigenetyka
 • Ochrony dzieci, młodzieży i dorosłych przed otyłością , cukrzycą typu drugiego oraz typu trzeciego
 • Ochrony przed rozprzestrzenianiem się zaburzeń neurodegenaryjnych

Ramowy program:

 • Nowoczesne zasady odżywiania w oparciu o raport z badań profesorów Colina T.Campbella, C.Esselstyna, N.Barnarda, D.Ornisha, G.Malkmusa, J.Furhmana oraz J.Perlmuttera
 • Badania naukowe – rzetelne , międzynarodowe standardy
 • Raport z badań longitudinalnych Zespołu C.T.Campbella
 • Nowotworzenie komórek w organizmie. Choroba czy ochrona? Dlaczego problem ten dotyka nawet małe dzieci?
 • Gęstość odżywcza a uzależnienia pokarmowe w aspekcie trudnych zachowań - nie tylko dziecięcych ( agresja, depresja, ADHD, ADD, otyłość, zaburzenia neurodegeneracyjne
 • Autyzm jako zaburzenie metaboliczne , przegląd diet eliminacyjnych
 • Mikrobiom – przegląd teorii naukowych i praktyka
 • Zaburzenia neurorozwojowe – modyfikacje dietetyczne jako istotny element w procesie terapii
 • Dieta dla mózgu
 • Zdrowe smakołyki – przepisy smacznych potraw z nutritariańskiej książki kucharskiej dra G.Malkmusa

 


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353