"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

NEUROROZWOJOWE ZABURZENIA KOMPETENCJI JEZYKOWYCH

Diagnoza, Terapia, Edukacja

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (5h dyd.)

 

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedów oraz rodziców dzieci z zaburzeniami w zakresie rozwoju kompetencji językowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Słuchaczy z istotą problemów ze spektrum zaburzeń w rozwoju kompetencji językowych, prezentacja metod pracy w terapii oraz edukacji.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

  • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

  • Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem ADD, ADHD oraz dysleksji, terapeuta poznawczo-behawioralny

 

Absolwenci szkolenia otrzymują:

  • Pakiet materiałów szkoleniowych
  • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN
  • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

 

Ramowy program szkolenia:

  • Prawidłowy rozwój językowy dziecka
  • Klasyfikacja medyczna zaburzeń neurorozwojowych DSM V/2013r. - terminologia specyficznych zaburzeń rozwoju językowego
  • Charakterystyka funkcjonowania dziecka z zaburzeniami w aspekcie rozwoju językowego
  • Zaburzenia rozwoju językowego a dysleksja – wspólne obszary, różnice. Diagnoza różnicowa , psychogram
  • Terapia korekcyjno-kompensacyjna specyficznych zaburzeń rozwoju językowego

 

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353