"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

„Oswoić lęk"

Zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży (dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofujące się, z niską samooceną, fobią społeczną)

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (10h dyd.) 

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i terapeutycznych wykorzystujących techniki pracy poznawczo-behawioralnej (CBT) z dziećmi z podwyższonym poziomem lęku

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuta poznawczo-behawioralny, trzydziestoletnia praktyka kliniczna także w prowadzeniu grup. Autorka programów podyplomowych studiów dla psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi oraz młodzieżą. Pracuje z osobami z depresją, zaburzeniami lękowymi, z ADHD , z osobami nieśmiałymi.

OPIS SZKOLENIA

„Oswoić lęk"-

Zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ( dzieci nieśmiałe, lękowe, wycofujące się, z niską samooceną, fobią społeczną)

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z elementami terapii poznawczo-behawioralnej z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 • Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – prezentują ćwiczenia i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą oraz procedury postępowania w procesie pracy indywidualnej i grupowej.

 • Szkolenie prezentuje roczny program pracy psychoedukacyjnej i /lub terapeutycznej

 • Szkolenie realizowane jest metodą aktywizującą w oparciu o techniki pracy warsztatowej – dużo ćwiczeń i pracy w małych grupach , parach

 • Szkolenie „Oswoić lęk” dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z wysokim poziomem lęku, nieśmiałym, wycofującym się , także z cechami mutyzmu wybiorczego

 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań z programu psychoedukacji i terapii w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami dzieci z grup wymienionych powyżej zaburzeń.

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Oswoić Lęk (….)” -wzór zgodny z rozporządzeniem MEN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć rocznego programu „Oswoić lęk” z zakresu psychoedukacji z elementami terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży.

Absolwenci szkolenia „Oswoić Lęk (….)” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Planowania rocznego programu zajęć psychoedukacyjnych z elementami terapii CBT w omawianym zakresie

 • Realizowania programu – znają procedury realizacji , konkretne ćwiczenia

 • Stosowania elementów terapii w oparciu o paradygmat poznawczo-behawioralny

 • Oceny samowiedzy i samoanalizy – elementy terapii własnej

Ramowy program:

 • Wstyd a zachowanie, wstyd a uczenie się. Ćwiczenia pokonywania własnego wstydu. Skala wstydu. Mini wykład.

 • Lęk i zamartwianie się. W jaki sposób lęk wpływa na funkcjonowanie ucznia i utrudnia je. Ćwiczenia przekraczania lęku przed prezentacją.

 • Poznawanie zdrowych sposobów radzenia sobie z lękiem i napięciem. Mini wykład (lęk, chemia lęku, stres, napięcie)

 • Doświadczanie lęku, stresu, wstydu. Jakie myśli , jakie uczucia, jak zachowuje się ciało? Wzorce pojawiania się lęku.

 • Zamartwianie się. Korzyści, straty. Świadoma decyzja.

 • Dezadaptacyjne przekonania ( elementy terapii poznawczo-behawioralnej CBT. Myslenie typu „Wszystko albo nic”, generalizowanie, „Muszę”, „Powinienem/powinnam”.

 • Wprowadzenie do samokontroli, samoregulacji emocji.

 • Perfekcjonizm

 • Treningi relaksacyjne, medytacja, mindfulness

 • Dieta a lęk


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353