"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Pamięć a dobrostan edukacyjny

Diagnoza, Terapia, Edukacja

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (5h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z ujawnianymi problemami w zapamiętywaniu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja metod pracy dedykowanych uczniom z trudnościami w zakresie zapamiętywania oraz odtwarzania treści edukacyjnych w oparciu neuropsychologiczny paradygmat poznawczy.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych , terapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

Ramowy program szkolenia:

 • Pamięć - wprowadzenie do neuropsychologii

 • Procesy zapamiętywania i odtwarzania – podobieństwa i różnice. Implikacje do diagnozy, terapii i edukacji

 • Czy uczeń z dysleksją może dobrze zapamiętywać?

 • Jak zapamiętuje uczeń z ADHD

 • Kto może korzystać z mnemotreningu?

 • Mnemotechniczny trening dla uczniów z deficytami w zakresie przetwarzania słuchowo-językowego

 • Tradycyjne treningi pamięci w terapii korekcyjno-kompensacyjnej

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353