"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

ZABURZENIA ROZWOJU JĘZYKOWEGO A DYSLEKSJA

Diagnoza różnicowa, terapia.

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (10h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, diagnostów poradni psychologiczno-pedagogicznych, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej w obszarze specyficznych zaburzeń rozwoju językowego

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy -korekcyjno-kompensacyjny. Autorka programów akademickich podyplomowego szkolenia w zakresie terapii dysleksji oraz innych specyficznych zaburzeń neurorozwojowych

OPIS SZKOLENIA

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej , zajęć wyrównawczych z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych w obszarze pracy korekcyjno-kompensacyjnej specyficznych zaburzeń rozwoju językowego

 • Prezentacja fundamentalnej wiedzy na temat zaburzeń rozwoju językowego także w typie SLI oraz dysleksji

 • Analiza zaburzeń SLI i dysleksji – wspólne obszary, różnice, problemy diagnozy różnicowej

 • Szkolenie prezentuje ćwiczenia i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą oraz procedury postępowania w procesie pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej w omawianych aspektach

 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze terapeutycznym, wyrównawczym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań z programu terapii korekcyjno--kompensacyjnej w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami w zakresie specyficznych zaburzeń rozwoju językowego

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia „ Zaburzenia rozwoju językowego a dysleksja. Diagnoza różnicowa, terapia”. - wzór zgodny z rozporządzeniem MEN - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych z zakresu wspomagania rozwoju językowego dzieci i młodzieży

 

Absolwenci szkolenia „Zaburzenia rozwoju językowego (….)” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Podstawowej terminologii specyficznych zaburzeń komunikacji językowej

 • Rozpoznawania zaburzeń rozwoju językowego także u dzieci z dysleksją

 • Procedur realizacji wspomagania rozwoju językowego dzieci

 • Procedur współpracy z rodzicami dzieci z SLI

 • Doboru konkretnych ćwiczeń w wybranych obszarach subsystemów językowych w zakresie wspomagania kompetencji językowych

Ramowy program:

 • System językowy , struktura, symbole, reguły

 • Subsystemy języka – charakterystyka, przykłady, rola w budowaniu i odbieraniu komunikatów

 • Systemy dziecięcego języka, prawidłowy rozwój językowy

 • Klasyfikacja medyczna zaburzeń neurorozwojowych DSM V/2013r. - terminologia specyficznych zaburzeń rozwoju językowego

 • Charakterystyka funkcjonowania dziecka z zaburzeniami w aspekcie rozwoju językowego

 • Zaburzenia rozwoju językowego a dysleksja – wspólne obszary, różnice. Diagnoza różnicowa , psychogram

 • Kluczowe deficyty subsystemów językowych

 • Testy kliniczne

 • Terapia specyficznych zaburzeń rozwoju językowego

 • Współpraca z rodzicami

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353