"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

DNA-V

rozwijanie kompetencji psychologicznych nastolatków.

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (10h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców, konsultantów poradni PP, a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Cel szkolenia:

Prezentacja innowacyjnego modelu DNA – V w pracy z młodzieżą. Program ten od wielu lat wykorzystywany jest w szkołach w USA, Australii oraz Wielkiej Brytanii. Prezentacja możliwości włączenia technik trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej , elastyczności psychologicznej oraz uważności do pracy wychowawczej , psychologicznej , a także terapeutycznej.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

  • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Terapeuta poznawczo-behawioralny, trener i nauczyciel medytacji.

Absolwenci szkolenia otrzymują:

  • Pakiet materiałów szkoleniowych

  • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

  • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

Ramowy program:

  • Model DNA-V – wprowadzenie do nowego systemu pracy w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania

  • Trening umiejętności psychologicznych w oparciu o wartości

  • Wewnętrzny Administrator (A)– zbiór zasad i reguł życiowych

  • Wewnętrzny Nawigator – (N) dokąd tak naprawdę idę? Decyzja zmiany, konstruktywne radzenie sobie z emocjami

  • Wewnętrzny Odkrywca (D) – działam, zmieniam

  • Warsztat DNA –V jak wykorzystywać w praktyce wychowawczej, psychologicznej oraz terapeutycznej struktury A-N-D 

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353