"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji okołorozwodowych

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (5 h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215). 

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży także znajdujących się w sytuacji okołorozwodowej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja metod pracy wychowawczej dedykowanych uczniom z zachowaniami problemowymi .

Terapeuta prowadzący szkolenie:

  • Irena Sosin

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych, terapeuta poznawczo-behawioralny, analityk behawioralny.

Absolwenci szkolenia otrzymują:

  • Pakiet materiałów szkoleniowych
  • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN
  • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

Ramowy program szkolenia:

  • Zmiana sposobu myślenia i postępowania w sytuacjach zachowania problemowego. Film szkoleniowy
  • Wychowanie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Film szkoleniowy
  • Korekcja zachowań niepożądanych – procedury działania
  • Zasady – jak je ustalać i egzekwować
  • Sytuacja dziecka w procesie okołorozwodowym
  • Potrzeby, możliwości, ograniczenia w sytuacji okołorozwodowej

 

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353