"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

PRACA Z UCZNIEM Z NISKĄ SAMOOCENĄ

wprowadzenie do psychocybernetyki (warsztat)

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (5 h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i dzieci zdrowych

Cel szkolenia:

Prezentacja podstawowych technik pracy wychowawczej, psychoedukacyjnej oraz korekcyjnej w oparciu o psychocybernetykę. Praca skierowana na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów oraz rozwój osobisty.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych , terapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

Ramowy program:

 • Wizerunek własny – klucz do Twojej psychiki

 • Koncepcja psychocybernetyki - teoria i praktyka M. Maltz

 • Psychoneuroimmunologia – nauka o myślach

 • Nawykowe reakcje na niepowodzenia

 • Wyznaczanie celów

 • Twórcza wyobraźnia

 • Techniki wzmacniające – wizualizacje, relaks, medytacja mindfulness

 • Zmiana schematów poznawczych

 • Praca z monologiem wewnętrznym

 • Wewnętrzny serwomechanizm

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353