"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

UCZEŃ Z ZABURZENIAMI KONCENTRACJI UWAGI

przyczyny, diagnoza, terapia, edukacja

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe

(5 h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z trudnościami w skupieniu uwagi.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Słuchaczy z istotą problemów ze spektrum zaburzeń koncentracji uwagi, prezentacja profili poznawczych uczniów łatwo rozpraszających się wraz z modelami pracy terapeutycznej i edukacyjnej.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

 • Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem ADD, ADHD oraz dysleksji, terapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin s.c.

Ramowy program szkolenia:

 • Możliwe przyczyny trudności w skupieniu uwagi

 • Dysleksja, ADHD, a dobra koncentracja uwagi

 • Dlaczego nie ADD?

 • Profile funkcji przetwarzania słuchowo-językowego uczniów z obniżoną koncentracją uwagi

 • Terapia korekcyjno-kompensacyjna

 • Edukacja – jak pomóc uczniowi

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353