"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

 

Rehabilitacja neurologiczna

W zakresie neurologopedii, neuropsychologii, psychoterapii oraz psychoneuroimmunologii dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

 • Zapraszamy pacjentów po udarze lub z innymi schorzeniami neurologicznymi - afazja , afazja motoryczna, zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci, komunikacji.
 • Zapraszamy dzieci i młodzież z zaburzeniami neurorozwojowymi w zakresie komunikacji oraz rozwoju języka ( SLI, afazja rozwojowa, pragmatyczne zaburzenie komunikacji, zaburzenia ekspresji i percepcji mowy itp.)

 

Program obejmuje pracę w obszarach:

 • Niepoprawna gramatyka wypowiadanych zdań – trudności semantyczne , syntaktyczne, pragmatyczne, opuszczanie przyimków itp.
 • Deficyty fonologiczne
 • Brak płynności mowy
 • Trudności z przypominaniem sobie nazw znanych pojęć, przedmiotów
 • Parafrazje – zniekształcenia brzmienia wyrazów
 • Trudności w czytaniu i pisaniu
 • Trudności w zakresie mowy narracyjnej, obniżona zdolność wyrażania myśli słowami
 • Ubogi zakres słownictwa czynnego, niskie rozumienie słów
 • Zaburzenia pamięci, krótki czas koncentracji, spowolnienie myślenia
 • Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna
 • Zarządzanie stresem , motywacja

 

Zapraszamy na zajęcia indywidualne oraz w małych 2 - 4 osobowych grupach.

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@irenasosin.pl

 

tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353