"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

PRACA Z DZIECKIEM Z NADMIERNYMI - SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI

- warsztaty

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (5 h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli klas I-III oraz pedagogów i psychologów szkolnych

 

PROWADZĄCY:

- dr Małgorzata Skura

- Michał Lisicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor pedagogiki, pedagog – terapeuta, nauczyciel w szkole podstawowej. Znany i ceniony wykładowca wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli.

Autorka:

 • licznych programów edukacyjnych

 • podręczników szkolnych oraz

 • książek metodycznych dla nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej.

Współautorka przykładowych publikacji:

 • „Skarbiec matematyczny”
  Zestaw pomocy przydatnych w edukacji matematycznej dzieci z poradnikiem metodycznym (klasa 0 i klasy I-III). Autorzy: prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, dr Małgorzata Skura Wydawnictwo Nowa Era;

 • „Galeria możliwości. Matematyka w działaniu” WSiP. Autorzy: Michał Lisicki dr Małgorzata Skura Wydawnictwo WSIP;

 • Pakiet 3 książek. „Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków Zbiór zabaw i kart pracy” Autorzy: Michał Lisicki dr Małgorzata Skura Wydawnictwo WSIP;

 • „Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków. Zbiór zabaw i kart pracy (BPZ)” Autorzy: Michał Lisicki dr Małgorzata Skura Wydawnictwo WSIP;

 • „Galeria możliwości SP Mój zeszyt 2 Liczenie” Autorzy: Michał Lisicki dr Małgorzata Skura Wydawnictwo WSIP;

 • „Mój zeszyt. Liczenie. Część 2. Galeria możliwości”. Autorzy: Michał Lisicki dr Małgorzata Skura Wydawnictwo WSIP.

 

Michał Lisicki

Psycholog kliniczny, wychowawca w przedszkolu.

Wykładowca wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli. Autor programów edukacyjnych, podręczników szkolnych oraz książek metodycznych dla nauczycieli z zakresu edukacji matematycznej.

 

CELE SZKOLENIA

Uczestnik dowie się:

 • czym są nadmierne i specyficzne trudności w uczeniu się matematyki

 • pozna przyczyny trudności dziecka w uczeniu się matematyki

 • dowie się, jak planować pomoc dziecku z nadmiernymi/specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

 • pozna sposób wprowadzania pojęć matematycznych, dostosowany do potrzeb i możliwości ucznia

 • pozna różnego rodzaju metody, sposoby, które ułatwiają dziecku uczenie się różnych pojęć matematycznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

BLOK 1: Rodzaje trudności dzieci w uczeniu się szkolnej matematyki. Podstawowe przyczyny tych trudności.

 

1. Zwyczajne, nadmierne i specyficzne trudności dziecka w uczeniu się szkolnej matematyki.
 

2. Przyczyny nadmiernych i specyficznych trudności dziecka w uczeniu się matematyki.
 

BLOK 2: Podstawowe zasady pracy z uczniem z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki

 

 1. Specyfika pracy z uczniem z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach korekcyjno - wyrównawczych.

 2. Uczenie się nowych pojęć z matematyki oraz ćwiczenie umiejętności posługiwania się znanymi pojęciami - rola gier, zabaw, doświadczeń matematycznych.

 3. Rola rozwoju różnych rozumowań w uczeniu się matematyki (klasyfikowanie, rytmy, operacyjne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie przez analogię).

 4. Planowanie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki. Jak skonstruować program pomocy dziecku?

 5. Pomoce przydatne w pracy z dzieckiem z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

 

BLOK 3: Przykładowe rozwiązania metodyczne w pracy z dzieckiem z nadmiernymi/specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

 

 1. Przykłady doświadczeń, które pozwalają rozwijać ważne w uczeniu się matematyki rozumowania.

 2. Jak skorzystać w pracy z dzieckiem z jego zmysłu liczby? Gry i zabawy, które wykorzystują subitację.

 3. Przykłady zadań i gier rozwijających złożone umiejętności arytmetyczne (na przykład mnożenie i dzielenie, rozwiązywanie zadań z treścią, prawa działań arytmetycznych).

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia - wzór zgodny z rozporządzeniem MEN - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

 


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

szkolenia@irenasosin.pl

formularz zgłoszeniowy

 

501-757-336

 

601-231-353