"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Szanowni Państwo,

Z radością udostępniamy kolejną, unikalną na rynku wydawniczym pozycję dla terapeutów.

„Dysgrafia - diagnoza i terapia. Przewodnik terapeuty.” - to niezwykle precyzyjny plan pracy dla specjalistów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka dysgrafii oraz z dziećmi, u których zdiagnozowano dysgrafię. Pierwotny pomysł Przewodnika ograniczał się jedynie do pozycji wydawniczej, która będzie uzupełniała materiały szkoleniowe dla studentów studiów podyplomowych i absolwentów kursów prowadzonych w Instytucie Kształcenia Podyplomowego. Kursy „Terapia ręki – diagnoza i terapia dysgrafii” oraz „Terapia ręki – diagnoza i terapia ucznia z łagodną dyspraksją” cieszą się niesłabnącym powodzeniem. To uświadomiło nam jak wielkie są potrzeby w zakresie kształcenia specjalistów w tym obszarze.

„Dysgrafia – diagnoza i terapia. Przewodnik terapeuty ” - to pozycja dedykowana profesjonalistom (terapeutom pedagogicznym, terapeutom SI, terapeutom ręki, pedagogom, psychologom)  pracującym z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, których poziom graficzny pisma odbiega od przyjętych standardów poprawności, a często ich pismo jest całkowicie nieodczytywalne. Wieloletnia praca diagnostyczna oraz terapeutyczna Autorki z osobami określanymi jako „dysgraficy” oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie kształcenia terapeutów ręki w tym zakresie, umożliwiły przygotowanie Przewodnika nie tylko unikalnego w swych treściach, obejmującego szeroki kontekst kliniczny, ale przede wszystkim precyzyjnie skonstruowanego pod względem przekazu merytorycznego.

W tym przystępnie napisanym Przewodniku zawarto wszystkie niezbędne informacje, które terapeuta korekcyjno-kompensacyjny może i powinien zastosować w praktyce klinicznej, uwzględniając kompleksową diagnozę i terapię ręki. Obok podstaw teoretycznych z obszaru neuropsychologii, teorii przetwarzania bodźców sensorycznych, dyspraksji czy terapii pedagogicznej, Czytelnik otrzyma wszystkie informacje umożliwiające zastosowanie tego autorskiego podejścia w praktyce. 


601-231-353


tel. 501-757-336

wydawnictwo@irenasosin.pl

tel. 501-757-336

 

601-231-353

Przewodnik ten łączy trzy oparte na dowodach i doświadczeniu klinicznym praktyki -diagnozę psychologiczną i jej miejsce w obszarze dysgrafii, biopsychiczne czynniki wpływające na grafomotorykę (perspektywa terapii SI oraz fizjoterapii), a także pracę korekcyjno-kompensacyjną w całym procesie terapii pedagogicznej. To program typu krok po kroku, który pozwala terapeucie osiągać konkretne cele w różnych aspektach funkcjonowania ucznia. Czytelnik znajdzie w Przewodniku odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego diagnoza i terapia dysgrafii musi być kompleksowa, wielodyscyplinarna?

  • Kiedy i z jakim specjalistą powinien terapeuta ręki współpracować w zakresie terapii ręki u ucznia z dysgrafią?

  • Kiedy i jakie ćwiczenia z ciałem wprowadzić?

  • Dlaczego ważna jest procedura wprowadzania ćwiczeń manualnych i co to właściwie jest?

  • I wreszcie czytelnik będzie mógł się zapoznać ze szczegółowym Arkuszem Obserwacji Diagnostyczno-Klinicznej ADK dotyczącym postawy ciała, pracy ręki, chwytu pisarskiego wraz z ich szczegółową analizą interpretacyjną.

  • A także z Kwestionariuszem Diagnostyczno-Klinicznym KDK dotyczącym oceny pisma i jego szczegółowym zastosowaniem w pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

  • W Przewodniku umieszczono także wzorniki pisma bibliotecznego, niezbędne do ćwiczeń wprowadzających i treningu tego rodzaju pisma.

Zarówno Arkusz ADK jak i Kwestionariusz KDK - obydwa autorstwa Ireny Sosin stosowane są w pracy klinicznej od kilkunastu już lat. Służą specjalistom, absolwentom kursów realizowanych w wielu uczelniach w ramach programu studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w Instytucie Kształcenia Podyplomowego.

Przekazuję Państwu ten unikalny Przewodnik z życzeniami owocnej pracy oraz radości jakiej doświadczać Państwo będą realizując ten program.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jerzy Sosin

Dyrektor Centrum „Eirene”

W publikacji:

Liczba stron: 202

Format: B5

Rok wydania: 2023

Oprawa miękka

ISBN: 978-83-963368-1-1

Cena 80- zł.

Zamówienia: 

Przykładowe strony publikacji: 

Inne z serii dla Terapeutów:

Galeria

Polityka Prywatności