"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

 Przykładowe strony publikacji:

Inne z serii dla Terapeutów:

wydawnictwo@irenasosin.pl

Szanowni Państwo,

Z radością przekazuję Państwu unikalną na rynku wydawniczym w Polsce publikację.

Trening Umiejętności Społecznych.

Impulsywność, złość, agresja.

Przewodnik trenera.

- To pozycja dla praktyków - nauczycieli, trenerów, pedagogów, psychologów prowadzących zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych (TUS) oraz wszystkie inne formy pracy zespołowej, której celem jest pomoc dziecku. Pomoc dziecku mającemu problemy z własną agresywnością, lękiem, utrudnioną komunikacją interpersonalną, dziecku zagrożonemu niedostosowaniem społecznym, dziecku sprawiającemu problemy w środowisku społecznym, w którym funkcjonuje.

W publikacji znajdziecie Państwo miarodajną, opartą na wieloletnim doświadczeniu klinicznym prezentację zajęć TUS dla dzieci w wieku 10 - 14 lat. Przewodnik obejmuje wskazówki do realizacji treningu, którego celem jest zmiana zachowań niepożądanych, trudnych, konfliktowych na akceptowane społecznie. Znajdziecie w nim Państwo fundamentalne informacje o tym, jak pracować z uczniami nadpobudliwymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, jak realizować proces modyfikacji behawioralnych, jak organizować grupę treningową. W publikacji przedstawione są zasady prowadzenia zajęć TUS, praktyczne wskazówki jak radzić sobie z trudnościami i oporem w grupie, a także jak pracować z rodzicami dzieci, które uczestniczą w treningu TUS.

Ćwiczenia TUS i TZA ART. oraz liczne karty pracy zamieszczone w Przewodniku obejmują wskazówki dotyczące realizacji krok po kroku takich zagadnień jak konflikt, złość, radzenie sobie z trudnymi emocjami, agresją, budowanie zespołu, budowanie samoświadomości i motywacji do zmiany zachowania.

Autorki Przewodnika są doświadczonymi trenerami pracującymi od wielu lat z dziećmi i młodzieżą. Prowadzą grupy treningowe, socjoterapeutyczne i terapeutyczne. Irena Sosin jest autorką programu studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i trenerów. W Instytucie Kształcenia Podyplomowego razem z Anną Wielgo prowadzi certyfikowane szkolenia TUS, a także szkolenia z zakresu socjoterapii i coachingu nauczycielskiego w nurcie poznawczo-behawioralnym z elementami TZA ART.

Przewodnik składa się z dwóch części.

• Pierwsza część koncentruje się głównie na metodyce i technikach pracy poznawczo-behawioralnej, prowadzeniu grupy, konstruowaniu i realizacji programu, warsztacie trenera TUS.

• Druga część to praktyczny przewodnik realizacji programu TUS z elementami pracy w konwencji TZA ART. W części tej oczekujcie Państwo wprowadzenia merytorycznego oraz licznych przykładów ćwiczeń i kart pracy.

„TUS (….) Przewodnik trenera” - to także pomoc dla Słuchaczy i Absolwentów certyfikowanych szkoleń specjalistycznych realizowanych w Instytucie Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii "Eirene", dlatego koncepcja programowa zgodna jest z założeniami ramowego programu szkoleń realizowanych w IKP. Program dedykowany jest grupom w wieku 10 – 14 lat. Oczywiście Ci z Państwa, którzy posiadają już pewne doświadczenie oraz umiejętności trenerskie z łatwością zrekonstruują i dostosują ćwiczenia do pracy z dziećmi młodszymi. Dla starszych uczniów w wieku 15 - 18 lat w przyszłości zaproponujemy odrębną publikację.

Jednym z celów Przewodnika jest usystematyzowanie wiedzy, wskazanie dróg, metod i technik pracy trenera zarówno w kwestii organizacji pracy, kompletowania składu grupy, realizacji programu, możliwych modyfikacji programu, a także konkretnych rozwiązań w pracy z grupą, która „bawi się i pracuje”.

Z życzeniami dobrej lektury i owocnego działania dla dobra naszych dzieci.

                                  Jerzy Sosin

Dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii „Eirene”

W publikacji:

Warsztaty i scenariusze zajęć

53 ćwiczenia,

18 kart pracy

Liczba stron 120

Format A4

Rok wydania 2022

Oprawa miękka

ISBN: 9788396336804

Cena 65- zł

Zamówienia: 


601-231-353


tel. 501-757-336

tel. 501-757-336

 

601-231-353

Galeria

Polityka Prywatności