"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

poradnia@irenasosin.pl


601-231-353


501-757-336

Czytelnia

materiały autorstwa Ireny Sosin

Istota zaburzeń ADHD

ADHD urwisy na zakupach

Edukacyjna funkcja zabawek

Krzywdzenie emocjonalne dzieci

Mnemotechniczny trening ortograficzny

Poznawczo behawioralny trening zmiany nastawień

Rytmy w diagnozie i terapii dzieci

Stres toksyczny i potrzebny

Praca psychologa z uczniami jąkającymi się

Terapia pedagogiczna uczniów z ADHD

Stres w szkole

Terapia poznawczo - behawioralna; wprowadzenie do zagadnienia

Uczeń z dysleksją w szkole

Zabawa wyznacznikiem rozwoju dziecka